About us

Documents and certificates

Below you will find documents and certificates crucial for the operation of our company.

Decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 04.12.2018 nr TDT-W/M/N-133/18 uprawniająca do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.