About us

Documents and certificates

Below you will find documents and certificates crucial for the operation of our company.

Decyzja Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 19.07.2010 znak DOŚ.IV.KN.7638-1-84/10 zatwierdzająca program gospodarki odpadami w związku z prowadzonymi usługami na terenie całego kraju.

Decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 04.12.2018 nr TDT-W/M/N-133/18 uprawniająca do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.