Kariera

Zasady rekrutacji

Nasze oferty rekrutacyjne są odzwierciedleniem bieżących potrzeb biznesu. Do przesyłania aplikacji zachęcamy zarówno absolwentów, jak i osoby z doświadczeniem. Dowiedz się więcej o procesie rekrutacyjnym i o tym, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Etapy rekrutacji

Po pierwsze APLIKUJ. Zaproponuj nam kandydaturę swojej osoby. Na podstawie CV sprawdzimy czy Twoje wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje odpowiadają wymogom stanowiska, na które aplikujesz.

Jeżeli spełniasz nasze wymogi, to zadzwonimy do Ciebie i umówimy się na rozmowę. Możliwa jest rozmowa na żywo bądź w formie zdalnej. Już na tym etapie będziemy rozpoznawać Twoje chęci i zaangażowanie.

Rozmowa kwalifikacyjna. Na tym etapie zapoznamy się osobiście i zweryfikujemy informacje zawarte w Twoim CV. Możliwe , że przeprowadzimy specjalistyczne testy. Możliwe, że podczas pierwszej rozmowy nie wyłonimy najlepszego kandydata. W takim wypadku czeka Cię kolejne spotkanie, które będzie polegało np. na wykonaniu zadania praktycznego.

Ustalimy warunki zatrudnienia z wybranym kandydatem, a pozostałych kandydatów poinformujemy o zakończeniu rekrutacji i podziękujemy za ich zaangażowanie. 

Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej

01. 

Zapoznaj się ze specyfiką naszej działalności.

02. 

Zabierz ze sobą oryginały dokumentów potwierdzających Twoje kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie.

03. 

Miej dużo chęci i dobre nastawienie do pracy.

Benefity

Wynagrodzenie i możliwość rozwoju to nie wszystko. Naszym pracownikom oferujemy również:

 • dofinansowanie do dodatkowej opieki medycznej,
 • dofinansowanie do grupowego ubezpieczenia na życie, 
 • pożyczki na różne cele,
 • Pracownicze Plan Kapitałowy (PPK),
 • dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • programy sportowe,
 • dofinansowanie do wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego,
 • dofinansowanie do opieki nad dzieckiem,
 • upominki świąteczne dla dzieci,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • dofinansowanie wyprawki szkolnej,
 • dofinansowanie – wsparcie rodziny,
 • bezzwrotne zapomogi losowe,
 • pobyt na turnusie rehabilitacyjnym niepełnosprawnego dziecka wraz z opiekunem lub rehabilitacja stacjonarna niepełnosprawnego dziecka.

Zgody i klauzule