Oferta

Okresowe przeglądy instalacji paliwowych

Przeglądy instalacji technologicznej zapewniają jej sprawne działanie oraz znacznie ogranicza możliwość wystąpienia awarii. Nasi specjaliści wykorzystują swoje doświadeczenie wykonując przeglądy głównie na stacjach paliw ORLEN ale również w sektorze prywatnym.

Oprócz przeglądów oferujemy:

Próby szczelności rurociągów i instalacji paliwowych

​Posiadamy specjalistyczny sprzęt i uznanie UDT do wykonywania prób szczelności zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych oraz trujących lub żrących metodą gazową ciśnieniową z pośrednim pomiarem szczelności zbiornika, poprzez badanie spadku ciśnienia.

Litrażowanie zbiorników

Posiadany przez nas sprzęt oraz umiejętności i doświadczenie, umożliwiają nam przy udziale UM sprawne przeprowadzenie procesu legalizacji zbiorników paliwowych.