Oferta

Montaż, przeglądy i naprawy odmierzaczy paliw

Jesteśmy autoryzowanym serwisem wiodących producentów odmierzaczy na świecie. Wykonujemy profesjonalne montaże i okresowe przeglądy oraz bieżące naprawy odmierzaczy.

W trakcie przeglądów dystrybutorów paliwowych sprawdzamy:

 • obecność plomb Urzędu Miar (ilość, jakość, poprawne umiejscowienie),
 • stan zespołu pomp (działanie),
 • działanie układu VRS,
 • stanu filtrów paliwa,
 • stan pasów klinowych,
 • stan i działania węży, pistoletów,
 • stan zamocowania i podłączenia silnika,
 • szczelność połączeń hydraulicznych,
 • stan rejestru błędów,
 • instalację elektryczną i automatykę,
 • stan puszek przyłączeniowych elektrycznych i sterowniczych,
 • dokładność i szybkość wydawania paliwa,
 • oświetlenie dystrybutora, połączeń hydraulicznych, dokładności i szybkości wydawania paliwa,
 • stan oznakowania odmierzaczy.

Oprócz tego czyszcimy i smarujemy ruchome części oraz wnętrze dystrybutora.

W trakcie przeglądów dystrybutorów LPG sprawdzamy:

 • obecność plomb Urzędu Miar (ilość, jakość, poprawne umiejscowienie),
 • szczelność instalacji oraz przyłącza fazy ciekłej i gazowej,
 • wskazań i nastaw manometru i zaworów,
 • stan zespołu filtrów,
 • działanie instalacji przywoławczej,
 • stan węży i pistoletów (również dokonanie konserwacji pistoletów),
 • stan rejestrów błędów,
 • instalację elektryczną i automatykę,
 • dokładność i szybkość wydawania paliwa,
 • stan oznakowania odmierzaczy.