O Firmie

Dokumenty i certyfikaty

Poniżej znajdziesz dokumenty oraz certyfikaty kluczowe dla działania naszej spółki. 

Decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 04.12.2018 nr TDT-W/M/N-133/18 uprawniająca do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.