Oferta

Umowa serwisowa

Prowadzimy 24 godzinny serwis. Czas reakcji serwisu wynosi 6-9 godzin, w przypadku wystąpienia awarii krytycznej. Proponujemy podpisanie stosownej umowy serwisowej.

Co zyskujesz:

  • krótkie przestoje stacji w przypadku awarii urządzeń,
  • prowadzenie serwisu wszystkich urządzeń przez jedną firmę ("raz głoszone wszystko załatwione"),
  • spełnienie wymagań prawa w zakresie częstotliwości prowadzenia przeglądów i konserwacji urządzeń pracujących w strefie zagrożenia wybuchem,
  • niższe koszty zakupu części zamiennych, a w przypadku wymiany urządzeń atrakcyjne formy zakupu,
  • bieżące informacje nt. nowych rozwiązań dla stacji paliw,
  • porady techniczne,
  • szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.