O firmie

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego  ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do  ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. i ORLEN SA.

Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody  ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.