Kontakt

Dane kontaktowe i rejestrowe

ORLEN Centrum Serwisowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 58
45-701 Opole

NIP: 7542673302

BDO: 000135220

Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000025417
Regon: 531685076
Kapitał zakładowy: 7.859.150 zł.
Bank Handlowy S.A. Warszawa Oddział Opole: 72 1030 1221 0000 0000 0695 1000