O Firmie

Organy i struktura spółki

Rada Nadzorcza ORLEN Centrum Serwisowe

Roman Rohaczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Jankowska

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Cudek

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Kibiłda

Członek Rady Nadzorczej

Szymon Oleśko

Członek Rady Nadzorczej