26.10.2023

Ekoenergetyka i ORLEN – wspólnie dla lepszej infrastruktury ładowania

Ekoenergetyka, jako lider produkcji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, w dalszym ciągu rozwija swoją współpracę z ORLEN Centrum Serwisowe, wiodącym dostawcą usług serwisowych dla sektora energetycznego. 

W ramach tej współpracy, na polskich stacjach ORLEN już w tym momencie działa 129 stacji ładowania dostarczonych przez Ekoenergetykę, co stanowi ponad 80% udziału w całej sieci ładowania Grupy ORLEN. Współpraca między Ekoenergetyką a ORLEN Centrum Serwisowe otwiera nowe perspektywy w obszarze elektromobilności i przyczynia się do rozwoju tej dziedziny w Polsce.