O Firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Paweł Stępkowski 

Prezes Zarządu

Został powołany na funkcję Prezesa Zarządu ORLEN Centrum Serwisowe w lipcu 2019 roku. Wcześniej od czerwca 2018 r. pełnił funkcje Członka Zarządu ds. operacyjnych.

Ukończył Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Następnie poszerzył swoją wiedzę z zakresu zarządzania w Apsley Business School of London i w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, zdobywając tytuł executive master of business administration.

W ciągu ostatnich kilku lat, pracował zarówno jako członek zarządu lub rady nadzorczej w:

 • AMW INVEST sp. z o.o.,
 • Radzie społecznej SPZOZ,
 • Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach,    
 • Grupie Azoty,
 • Koltar sp. z o.o.,
 • Starostwo Powiatowe w Nysie.

Jarosław Nosal

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Pan Jarosław Nosal został powołany na funkcję Członka Zarządu ds. operacyjnych ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. w dniu 1 stycznia 2020 roku. W spółce sprawuje nadzór nad obszarem związanym z montażem i serwisowaniem urządzeń na stacjach paliw oraz działem zakupów.

Skończył studia humanistyczne z tytułem magistra. Dodatkowo poszerzał swoja wiedzę na studiach podyplomowych, między innymi w Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie zdobył tytuł executive master of business administration. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu, w ciągu ostatnich kilku lat pracował m. in. w samorządzie jako wójt gminy oraz był dyrektorem Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. 

Marek Wilczek

Członek Zarządu ds. Finansowych

Członek Zarządu do spraw Finansowych od 6 października 2020 roku.

Sprawuje nadzór nad obszarami finansów spółki, nadzorując plany rzeczowo finansowe, jak również realizując założone cele zarządcze prowadząc do wzrostu zysków i przyrostu aktywów spółki. 

Skończył studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na Wydziale Ekonomiki Produkcji. Studia podyplomowe w zakresie finansów w Szkole Głównej Handlowej.

W ciągu ostatnich lat jako ekonomista z doświadczeniem zawodowym obejmował różne funkcje oraz obszary zarządcze i nadzorcze przedsiębiorstw. Pracował między innymi, jako:

 • Naczelnik – Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza,
 • Prezes Zarządu Wisła Kraków S.A., Członek Zarządu ds. organizacyjnych i finansowych w Wisła Kraków S.A.,
 • Wiceprzewodniczący i Przewodniczący RN Ekstraklasa S.A.,
 • Prezes Zarządu PKS w Krakowie,
 • Członek Zarządu MDA S.A. w Krakowie.